مطلبتون خوب بود اما انگار عجله ای بود، بعد خود پارامترها یه طرف، این که از چه روش هایی استفاده کنیم واسه بهینه کردن یه طرف که زیاد در مورد مسئله دوم صحبت نشده، ممنون